Kategórie
Nedeľné oznamy

Krista Kráľa – slávnosť.

Pondelok
23.11.

Za zdravie, Božie požehnanie a poďakovanie jubilujúcich manželov 

17.00
Utorok
24.11.
Sv. Ondreja Dunk-Laka, kňaza a spol.mučeníkov – spomienka.
Za † Michala Nichtu a m. Antóniu a rodičov

17.00
Streda
25.11.
Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice- ľub.spom.
Za živé a † Kataríny

17.00
Štvrtok
26.11.

Za † Michala Síkelu , manželku a rodičov

17.00
Piatok
27.11.

Za duše v očistci 

8.00
Sobota
28.11.
S nedeľnou platnosťou +65.
Za † Rudolfa Babinca, syna, zaťa a st. rodičov

17.00
Nedeľa
29.11.
MMXX
Prvá adventná nedeľa.
Za † Františka Uhnáka a rodičov
Za farské spoločenstvo

8.00
10.00

Upratovanie kostola v sobotu 21.11.by som poprosil:  p. I . Hudecovú, p. M. Gerthoferovú, p. M. Labátovú, p. O. Krajčiovú. Za preukázanú službu ďakujem.