Kategórie
Nedeľné oznamy

XXXIII.“cez rok“.

Pondelok
16.11.

Za † Michala Nichtu m. Annu

17.00
Utorok
17.11.
Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky – spomienka.
Za † otca a st.rodičov

8.00
Streda
18.11.

Za † Štefana Páleníka m. Katarínu a rodičov

17.00
Štvrtok
19.11.

Za † Michala Greguša m. Helenu a Antóniu, syna Jána

17.00
Piatok
20.11.

Za zdravie , Božie požehnanie, pomoc Matky Božej za rodinu Uhnákovú 

17.00
Sobota
21.11.
Obetovanie Panny Márie – spomienka. S nedeľnou platnosťou pre +65r.
Za † Pavla Boldiša m. Annu a ich rodičov

17.00
Nedeľa
22.11.
MMXX
Krista Kráľa – slávnosť – XXXIV. nedeľa „cez rok“.
Za dobrodincov
Za farské spoločenstvo

8.00
10.00

Na budúcu nedeľu bude tradičná farská ofera, ktorá sa koná pri príležitosti „Čajkovskej hostiny“. Svoj milodar môžte odovzdať osobne po sv. omši. prípadne na číslo farského účtu. Za Vaše milodary Pán Boh odplať.

Upratovanie kostola v sobotu 21.11.by som poprosil:  p. M. Chlebovú, p. M. Kúdelovú, p. A. Ďurovičovú, p. Z. Homolovú. Za preukázanú službu ďakujem.