Kategórie
Nedeľné oznamy

XXXII. „cez rok“.

Pondelok
9.11.

Za zdravie a Božiu pomoc  

17.00
Utorok
10.11.

Za zdravie a Božie požehnanie pre Antóniu   

17.00
Streda
11.11.

Za † Helena Švaralovú 

8.00
Štvrtok
12.11.

Za † sr. Mamertu Máriu Čiernu, z rádu milosrdných sestier Sv. kríža

17.00
Piatok
13.11.

Za občanov Čajkova,ktorí zomreli v I. a II. svetovej vojne 

17.00
Sobota
14.11.

Za zdravie a Božiu pomoc (15.11.) 

8.00
Nedeľa 15.11.
MMXX
XXXIII. nedeľa „cez rok“.
Za farské spoločenstvo  

9.00

Ku sv. spovedi môžete pristúpiť denne v čase od 16.30 – do 17.00 hod. (Okrem stredy)

Upratovanie kostola v sobotu 17.10.  by som poprosil:  p. M. Stribulová, p. M. Bartošovú, p. Z. Mihálovú, p. A. Uhnákovú. Za preukázanú službu ďakujem.