Vitajte na webovej lokalite farnosti Čajkov.

Oznamy!!!

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je image.png

Dnes slávime nedeľu Božieho slova.

Na žiadosť niektorých veriacich opäť zverejňujem číslo nášho farského účtu  SK44 0900 0000 0000 2861 1495 
Ďakujem všetkým dobrodincom z našej farnosti za vaše finančné príspevky vložené na účet farnosti. Pán nech požehná a odmení každý váš príspevok. 

Zmena tel. čísla farnosti !!! Aktuálne dočasné telefónne číslo Farského úradu v Čajkove je +421 911 659 334, pevná linka bola zrušená

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je image.png

Dôležité informácie!!!

Diecézny biskup dišpenzoval veriacich od povinnosti účasti na sv.omši v okresoch, ktoré sa nachádzaju v treťom stupni ohrozenia (čierna farba). (Klikni na odkaz!)

Aktuálne