Kategórie
Nedeľné oznamy

Tretia nedeľa „cez rok“.

Pondelok
25.1.
Obrátenie sv. Pavla – sviatok
Za duše v očistci
Utorok
26.1.
Sv. Timoteja Títa, biskupov – spomienka
Za zdravie, pomoc Božiu a dary D. Svätého pre rodinu (78)
Streda
27.1.
Za dobrodincov
Štvrtok
28.1.
Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi – spom.
Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu 197
Piatok
29.1.
Za † Alžbetu Lehotkaiovu a Máriu Matejkovu
Sobota
30.1.
Za † otca a starých rodičov
Nedeľa
31.1.
MMXXI
Štvrtá nedeľa v období „cez rok“
Za farské spoločenstvo, zvlášť za chorých vo farnosti
Týždeň po Tretej nedeli „cez rok“.
Kategórie
Nedeľné oznamy

Druhá nedeľa „cez rok“.

Pondelok
18.1.
Za + Helenu Mališovú – ročná
Utorok
19.1.
Za Božiu pomoc
Streda
20.1.
Za dary D. Sv. pre deti
Štvrtok
21.1.
Za † Jána Havrana – pohrebné obrady
Piatok
22.1.
Za + Pavol Nichta m Máriu a ich rodičov (78)
Sobota
23.1.
Za † Helenu Mocpajchelovú – pohrebné obrady
Nedeľa
24.0.1.
MMXXI
Tretia nedeľa v období „cez rok“
Za farské spoločenstvo, zvlášť za chorých vo farnosti
Kategórie
Nedeľné oznamy

Svätej rodiny- Ježiša, Márie a Jozefa.

Pondelok
28.12.
Sv. Neviniatok – mučeníkov -Vianočná oktáva
Utorok
29.12.
Vianočná oktáva.
Streda.
30.12.
Vianočná oktáva.
Štvrtok
31.12.
Vianočná oktáva.
Piatok
1.1. 2021
Bohorodičky Panny Márie – slávnosť -Prikázaný sviatok!!!
Za † Pavla Bieleho m. Annu a ich rodičov

9.00
Sobota
2.1.
Nedeľa 
3.1.
MMXXI
Druhá po narodení Pána.
Za † Pavla Nováka rodičov z oboch strán

9.00

Kategórie
Nedeľné oznamy

Štvrtá adventná nedeľa.

Pondelok
21.12.

Utorok
22.12.
Streda
23.12.
Štvrtok
24.12.
Narodenie Pána – omša v noci
Poďakovanie za dožité roky, zdravie pomoc božiu pre rodinu, ochranu P.Márie

21.00
Piatok
25.12.
Narodenie Pána – slávnosť – Prikázaný sviatok
Za † Michala Gajdoša a rodičov

9.00
Sobota
26.12.
Sv. Štefana, prvého mučeníka
Nedeľa
27.12.
MMXX
Svätej rodiny, Ježiša, Márie a Jozefa.
Za † Helenu Bielu

9.00
Kategórie
Nedeľné oznamy

Tretia adventná nedeľa.

Pondelok
14.12.
Sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa cirkvi – spomienka
Na úmysel

6:00
Utorok
15.12.

Streda
16.12.
Štvrtok
17.12.
Piatok
18.12.
Za † Mareka Horvátha m. Katarínu a ich rodičov
17:00
Sobota
19.12.
Nedeľa
20.12.
MMXX
Štvrtá adventná nedeľa.
Za poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu 

9:00

Sv. spoveď pred sviatkami :  Piatok od 15.30 hod.

V piatok bude prebiehať v našej farnosti sv. spoveď ku vianočným sviatkom od 15:30 do 17:00 hod. Prosím o dodržiavanie pandemických opatrení. Na tento čas je odporúčané spovedníkov nezaťažovať malichernosťami ako (spovedať sa z hriechov manžela alebo manželky, ani nejaké svoje zásluhy,): Vyznanie hriechov nech je jasné a stručné bez zbytočného osprevedlňovanie – „Pán Vás vidí“ jeho nemusíte presviedčať o svojej dokonalosti!!!!!!!

Kategórie
Nedeľné oznamy

Druhá adventná nedeľa.

Pondelok
7.12.
Nepoškvrnené počatie Panny Márie – slávnosť -vigília.
Za † Mikuláša Uhnáka m. Máriu, ich rodičov a zaťa Štefana

17.00
Utorok
8.12.
Nepoškvrnené počatie Panny Márie – slávnosť – Prikázaný sviatok!.
Za farské spoločenstvo
Za všetkých členov Rodiny Nepoškvrnenej, živých aj zomrelých  

6.00
17.00
Streda
9.12.

Za † biskupov a kňazov diecézy

6.00
Štvrtok
10.12.

Za † Vladimíra Holečku, rodičov a st. rodičov
Na úmysel d Cyril

6.00
17.00
Piatok
11.12.

Na úmysel dCyril
Za † Jozefa Ištóka m Máriu a ich rodičov

8.00
17.00
Sobota
12.12.

Za † Jozefa Kúdelu

8.00
Nedeľa 13.12.
MMXX
Tretia adventná nedeľa.
Za zdravie, Božie požehnanie, pomoc Matky Božej za r. Mojžišovú 
Za farské spoločenstvo

8.00
10.00

Upratovanie kostola v sobotu 12.12.by som poprosil:  p. V. Havranovú, p. M. Šebovú, p. J. Uhnákovú, p. A. Ďurovskú. Za preukázanú službu ďakujem.

Kategórie
Nedeľné oznamy

Prvá adventná nedeľa.

Pondelok
30.11.
Sv. Ondreja, apoštola – sviatok.
Za † Jána Bieleho m. Katarínu

17.00
Utorok
1.12.

Na úmysel ordinára  

6.00
Streda
2.12.

Za † Jozefa Struhára m. Annu a rodičov

6.00
Štvrtok
3.12.
Sv. Františka Xaverského, kňaza , patróna diecézy.
Za † Štefana Krajčiho m. Katarínu r.Tomovú a Jozefa Berkeša

17.00
Piatok
4.12.

Za † rodičov Kúdeľových, rodičov Holečkových, ich deti a vnučku

17.00
Sobota
5.12.

Za † Jozefa Tuhého m. Rozáliu, st.rodičov a Filipa

8.00
Nedeľa
6.12.
MMXX
Druhá adventná nedeľa.
Za † Annu Obertovú a otca Pavla
Za farské spoločenstvo

8.00
10.00

Sv. Spoveď k 1.piatku: večer pred sv.omšami. Chorých v piatok dopoludnia. Prosím nahlásiť v sakrestii.

Budúcu nedeľu zb. na charitu. PBZ!

V pondelok budem zapisovať na sv.omše.

Kategórie
Nedeľné oznamy

Krista Kráľa – slávnosť.

Pondelok
23.11.

Za zdravie, Božie požehnanie a poďakovanie jubilujúcich manželov 

17.00
Utorok
24.11.
Sv. Ondreja Dunk-Laka, kňaza a spol.mučeníkov – spomienka.
Za † Michala Nichtu a m. Antóniu a rodičov

17.00
Streda
25.11.
Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice- ľub.spom.
Za živé a † Kataríny

17.00
Štvrtok
26.11.

Za † Michala Síkelu , manželku a rodičov

17.00
Piatok
27.11.

Za duše v očistci 

8.00
Sobota
28.11.
S nedeľnou platnosťou +65.
Za † Rudolfa Babinca, syna, zaťa a st. rodičov

17.00
Nedeľa
29.11.
MMXX
Prvá adventná nedeľa.
Za † Františka Uhnáka a rodičov
Za farské spoločenstvo

8.00
10.00

Upratovanie kostola v sobotu 21.11.by som poprosil:  p. I . Hudecovú, p. M. Gerthoferovú, p. M. Labátovú, p. O. Krajčiovú. Za preukázanú službu ďakujem. 

Kategórie
Nedeľné oznamy

XXXIII.“cez rok“.

Pondelok
16.11.

Za † Michala Nichtu m. Annu

17.00
Utorok
17.11.
Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky – spomienka.
Za † otca a st.rodičov

8.00
Streda
18.11.

Za † Štefana Páleníka m. Katarínu a rodičov

17.00
Štvrtok
19.11.

Za † Michala Greguša m. Helenu a Antóniu, syna Jána

17.00
Piatok
20.11.

Za zdravie , Božie požehnanie, pomoc Matky Božej za rodinu Uhnákovú 

17.00
Sobota
21.11.
Obetovanie Panny Márie – spomienka. S nedeľnou platnosťou pre +65r.
Za † Pavla Boldiša m. Annu a ich rodičov

17.00
Nedeľa
22.11.
MMXX
Krista Kráľa – slávnosť – XXXIV. nedeľa „cez rok“.
Za dobrodincov
Za farské spoločenstvo

8.00
10.00

Na budúcu nedeľu bude tradičná farská ofera, ktorá sa koná pri príležitosti „Čajkovskej hostiny“. Svoj milodar môžte odovzdať osobne po sv. omši. prípadne na číslo farského účtu. Za Vaše milodary Pán Boh odplať.

Upratovanie kostola v sobotu 21.11.by som poprosil:  p. M. Chlebovú, p. M. Kúdelovú, p. A. Ďurovičovú, p. Z. Homolovú. Za preukázanú službu ďakujem. 

Kategórie
Nedeľné oznamy

XXXII. „cez rok“.

Pondelok
9.11.

Za zdravie a Božiu pomoc  

17.00
Utorok
10.11.

Za zdravie a Božie požehnanie pre Antóniu   

17.00
Streda
11.11.

Za † Helena Švaralovú 

8.00
Štvrtok
12.11.

Za † sr. Mamertu Máriu Čiernu, z rádu milosrdných sestier Sv. kríža

17.00
Piatok
13.11.

Za občanov Čajkova,ktorí zomreli v I. a II. svetovej vojne 

17.00
Sobota
14.11.

Za zdravie a Božiu pomoc (15.11.) 

8.00
Nedeľa 15.11.
MMXX
XXXIII. nedeľa „cez rok“.
Za farské spoločenstvo  

9.00

Ku sv. spovedi môžete pristúpiť denne v čase od 16.30 – do 17.00 hod. (Okrem stredy)

Upratovanie kostola v sobotu 17.10.  by som poprosil:  p. M. Stribulová, p. M. Bartošovú, p. Z. Mihálovú, p. A. Uhnákovú. Za preukázanú službu ďakujem.