Kategórie
Nedeľné oznamy

Prvá adventná nedeľa.

Pondelok
30.11.
Sv. Ondreja, apoštola – sviatok.
Za † Jána Bieleho m. Katarínu

17.00
Utorok
1.12.

Na úmysel ordinára  

6.00
Streda
2.12.

Za † Jozefa Struhára m. Annu a rodičov

6.00
Štvrtok
3.12.
Sv. Františka Xaverského, kňaza , patróna diecézy.
Za † Štefana Krajčiho m. Katarínu r.Tomovú a Jozefa Berkeša

17.00
Piatok
4.12.

Za † rodičov Kúdeľových, rodičov Holečkových, ich deti a vnučku

17.00
Sobota
5.12.

Za † Jozefa Tuhého m. Rozáliu, st.rodičov a Filipa

8.00
Nedeľa
6.12.
MMXX
Druhá adventná nedeľa.
Za † Annu Obertovú a otca Pavla
Za farské spoločenstvo

8.00
10.00

Sv. Spoveď k 1.piatku: večer pred sv.omšami. Chorých v piatok dopoludnia. Prosím nahlásiť v sakrestii.

Budúcu nedeľu zb. na charitu. PBZ!

V pondelok budem zapisovať na sv.omše.