Kategórie
Udalosti zo života farnosti

Krst Krista Pána.

Pondelok
11.1.
Za farské spoločenstvo 20.12.
Utorok
12.1.
Za farské spoločenstvo 25.12.
Streda
13.1.
Za farské spoločenstvo 27.12.
Štvrtok
14.1.
Za pomoc D. Sv. a silu pre doktorku Blanku
Piatok
15.1.
Za uzdravenie Jozefa a Jaroslava
Sobota
16.1.
Za + Annu Novákovú – pohrebná (Pri zachovaní opatrení počas pandémie.)
Nedeľa
17.1. MMXXI
Druhá „cez rok“.
Za farské spoločenstvo

Je možnosť odslúžiť sv. omšu na Váš úmysel za rozličné potreby aj v tomto období. Môžete ma kontaktovať mailom alebo telefonicky. cajkov@fara.sk, telefón 036/6389476, 0911 659 334 

Milí moji farníci, chcem Vám dať do pozornosti domácu pobožnosť, ktorá mala byť na sviatok Zjavenia Pána, nakoľko sme to nestihli, tak kto chce si vykonať domácu pobožnosť požehnania domu, nech príde na faru alebonedeľu o 9.30 do kostola pre brožúrku a nálepku na tento rok a taktiež svätenú vodu (nádobu na sv.vodu si treba priniesť). Je možné si vykonať túto pobožnosť do budúcej nedele vo vianočnom období, až do sviatku Obetovania Pána – Hromníc.

Kategórie
Udalosti zo života farnosti

XXVI. „cez rok“.

Pondelok
28.9.

Za šťastný pôrod 

7.00
Utorok
29.9.
Sv. archanjelov Michala, Gabriela a Rafaela- sviatok.
Za * a † Michalov a za Michaeli

18.00
Streda
30.9.
Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi – spomienka.
Poďakovanie za 60r. života a prosba o B.pomoc do ďalších rokov  

18.00
Štvrtok
1.10.
Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi – spomienka.
Za † Štefana Chlebu a rodičov z oboch strán

18.00
Piatok
2.10.
Sv. anjelov strážcov – spomienka
Za zdravie a Božiu pomoc, a za † Štefana Slušného m. Paulínu 

18.00
Sobota
3.10.

Poďakovanie za roky života 

8.00
Nedeľa 4.10
MMXX
XXVII. nedeľa „cez rok“.
Za sv. otca Františka, za * a † Františkov
Za prvoprijímajúce deti a za farské spoločenstvo 

8.00
10.00

Sv. spoveď k 1.piatku: pred sv.omšami. Chorých v piatok dopoludnia. Prosím nahlásiť v sakrestii.

V piatok po sv.omši bude stretnutie birmovancov. 

V sobotu o 9.00 hod. budem spovedať prvoprijímajúce deti. Potom bude nácvik.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol. Za vaše milodary PBZ!

Upratovanie kostola v sobotu 3.10.by som poprosil:  p. M. Drapkovú, p.K. Miháľovú, p. H. Kotorovú, p. V. Bielu. Za preukázanú službu ďakujem.

Kategórie
Udalosti zo života farnosti

Vianočný koncert

V nedeľu 29.12. 2019 bude pri sv. omši doprevádzať Decórum a cappella group. Po skončení sv. omše odznie vianočný koncert. Umelcov môžete finančne podporiťpo skončení koncertu. Srdečne pozývam.

Kategórie
Udalosti zo života farnosti

Adventné pásmo

V nedeľu 8.12.2019, popoludní o 14.00 hodine v kostole

sv. Mikuláša odznelo adventné pásmo v podaní FS Benát z Machuliniec. Ďakujeme.

(Foto: Archív PHDr. Jaroslava Maceka PHD)